תנו למחזר
נכתב על ידי esty   
עצומה של "אדם טבע ודין" הקוראת לפיתוח שוק המיחזור בישראל באופן יעיל, לא ע"י התאגיד הבעייתי.