לשמור על דיונת הערבה
נכתב על ידי esty   

לעצומה
אני מצטרף/ת לדרישה להקפיא את המכרז לחציבתם של חולות סמר שבערבה הדרומית. זו הדיונה הגדולה היחידה באזור, שמשטחה המקורי נותר כיום שליש בלבד.יש לפעול לאספקת החול ממקורות חלופיים.
הדיונה היא אוצר טבע חסר תחליף, בעל ערך תיירותי, חינוכי ומדעי. זוהי חובתנו לשמור על שנותר ממנה.

פרטים נוספים באתר http://www.arava-dune.org