כנס ירושלים לסביבה וטבע
נכתב על ידי esty   
כנס לקידום  ההגנה, השימור והשיקום של הסביבה והטבע בישראל והגברת המודעות המקומית ביחס למגמה הגלובלית.
פרטים באתר החברה להגנת הטבע.