Image Image
 

מרכז הקהילה

זוגיות

  • אודות: שלום לכולם. בקהילה זאת ניתן להעלות כל דבר הקשור לזוגיות - שאלות,התייעצויות,דוגמאות,ספקות, דברים חיוביים ושליליים,לבטים,ועוד. אני אנסה לכוון לייעץ ולתמוך,ואנימ זמין את המשתתפים לנהל דיונים,לתמוך ולהיתמך.
  • סוג קהילה: פתוח לציבור
  • תאריך פתיחה: 2008-02-12 08:37:17
  • חברים בקהילה: 15
  • מארגן: מוטי גלעם

כלים למארגן

חברים חדשים

לוח מודעות

איך לשים תמונה באתר = עצה יעילה ופשוטה
 האתר מאפשר רק תמונות "חסכוניות במקום" ובטח חלקכם נתקל בבעיה שלאניתן להעלות תמונות שרוצים. אפשר לכווץ תמונות בעזרת Picture Manager של MSלחילופין, הדרך הפשוטה היא לפתוח את התמונה הרצויה בעזרת תוכנת "PAINT" או "צייר" הנמצאת

ב- התחל - תוכניות - עזרים - צייר  או באנגלית Start - Programs - Accesories - Paint 

אז "לגזור" בעזרת הכלי גזירה המקווקו את האזור שרוצים מתוך התמונה , קטן אם אפשר.

כשהאזור מסומן במלבן מקווקו עושים "העתק" ושומרים כתמונה חדשה בשם חדש. אותה טוענים

לאתר (אפשר לוודא שהיא פחות מ- 100Kbyte .

בבקשה, למי שזה עזר

איציק

איציק ר.