Image Image
 

מרכז הקהילה

עצמאים ובעלי עסקים באזור

  • אודות: קהילה זו מיועדת להחלפת מידע, עצות ועזרה בין העצמאים ובעלי העסקים באזור, בתחומים המשותפים לכולם.
  • סוג קהילה: פתוח לציבור
  • תאריך פתיחה: 2008-02-03 01:26:49
  • חברים בקהילה: 49
  • מארגן: sigal.coaching

מארגן

sigal.coaching
sigal.coaching

כלים למארגן