Image Image
 
מחוייבות הדור שלנו לדורות הבאים הדפס דואל
נכתב על ידי esty   
חתימה על אמנת אונסק"ו בדבר מחוייבות הדור שלנו לדורות הבאים.
הגיעה העת שנהיה אחראיים לשלומם ולבריאותם של ילדינו נכדינו והדורות הבאים.

בטקם החתימה על אמנת אונסק"ו בדבר מחוייבות הדור שלנו לדורות הבאים שנערך במסגרת פסטיבל אקוספרה יצאה קריאה ציבורית למדינת ישראל לפעול על פי עקרונות הקיימות בהתאם להחלטת הממשלה משנת 2003 . החלטה זו נתקבלה בעקבות חתימתה של ישראל יחד עם 181 מדינות ברחבי העולם על האמנה לפתוח בר-קיימא במסגרת הועידה העולמית לפיתוח בר-קיימא שהתקיימה ביוהנסבורג בשנת 2002 .
לצערנו, למרות ההצהרות של קובעי המדיניות בישראל - קיים עדיין פער עצום בין ההצהרות לבין ההתנהלות במציאות.
החלטות רבות הנוגעות לעתידה של ישראל לוקות בחוסר בחינה של השלכותיהן
לטווח הרחוק ועלולות לגרום לנזקים ארוכי טווח ולפגיעה בשלומם ובריאותם של הדורות הבאים.

אנו תקווה כי הטמעת עקרונות הקיימות בתודעה הציבורית יביאו , בסופו של יום להשפעה על ראשי המדינה
לפעול בדרך אחראית וזהירה - תוך מתן עדיפות עליונה לשיקולים ארוכי הטווח .

אנו מתכוונים להביא את הצהרת אונסקו לאישרור בכנסת .
אנו מזמינים אתכם להיות חלק ממהלך חברתי ואזרחי זה ולחתום על האמנה.
אנו נגיד את חתימותיכם לכנסת ישראל.
 
< קודם   הבא >