Image Image
 
מה נשים רוצות
העדפה מתקנת - ברכה או קללה? הדפס דואל
נכתב על ידי פרוייקט מגדר באינרנט   
eq1בעולם מושלם (כלומר, אוטופי), תהיה חלוקה צודקת של הנטל, האחריות, המעמד והמשאבים באירגונים ובמקומות העבודה השונים (מה שידרום, קורב לוודאי, לפירוקם המיידי של כל ועדי העובדים...). בעולם מושלם כזה, יזכו נשים וגברים, כבר מהיוולדם, לשיוויון זכויות מלא בחינוך ובהכוונה לרכישת מקצוע. שני המינים יהנו מחינוך מטפח ואוהד, אשר יעודד אותם למימוש הפוטנציאל האמיתי הגלום בהם, ולא יתועלו מראש לתפקידים המוכתבים באופן סטריאוטיפי (בנים- לטכנולוגיה, הנדסה ומקצועות מתגמלים ויוקרתיים; בנות- להוראה, לסעד ולשירותים). הדלתות לניהול הבכיר באירגונים, למישרות במעצות המנהלים ובמוקדי כוח אחרים, תהיינה פתוחות לנשים ולגברים (וגם- אשכנזים ומזרחיים, וותיקים ועולים), אשר יתקבלו לשם, כמובן, על בסיס כישוריהם והתאמתם לדרישות התפקיד ויכולתם לתרום. כל הקבוצות יגיעו לתפקידים ולעמדות אלה באופן ההולם את מספרן וייצוגן בכוח העבודה.

 עולם זה, מעצם הגדרתו כאוטופיה, אינו קיים במציאות, ולכן הוא נשאר בגדר חלום או שאיפה עבור רבות מן הקבוצות החלשות בעולם, קבוצות שוליים הנהנות בקושי מן השיירים שמותירים להם החזקים, השולטים ולעיתים אינן מעזות אפילו לחלום עליו.

 מן הסתם, מעלה עצם המחשבה על העולם האוטופי - בו תחולק העוגה הכלכלית באופן שיוויוני וצודק יותר - איום ופחדים במוחם של אלה המחזיקים ברובם של המשאבים (כסף, רכוש ומעמד) בעולם. אולם, איום זה, מקורו בטעות, משום שחלוקה צודקת יותר של העוגה רק תגדיל את מספר האפשרויות הקיים, וכך תגדל העוגה, וכל אחר יקבל נתח גדול יותר ממנה. חלום זה של עולם צודק יותר, בו כולם נולדו שווים ובעלי זכות זהה לאושר ולמימוש עצמי, גובש בחזונן של מספר מדינות מתקדמות (בינהן ישראל- ר' מגילת העצמאות). אולם החזון מופיע כמצב רצוי, שאינו מתקיים בפועל באופן מלא בכמעט אף מדינה, ארגון, או מוסד להשכלה. נותר, אם כך, לבדוק מה הם הצעדים שניתן לנקוט כדי להפוך חזון זה למציאות.

eqצעד המהותי ביותר שננקט עד היום בארגונים, כדי לקרב את יומו של העולם המושלם, הוא חקיקת חוקים המיועדים לאפשר קידום נשים ומיעוטים בעולם העבודה: כלומר, חוקים של העדפה מתקנת. אחד השינויים הקשים ביותר ליישום בארגונים, הוא השינוי הכרוך בביצוע החוק של העדפה מתקנת כאמצעי לקידום נשים. למרות שבמדינת ישראל כבר ניתן ביטוי ללגיטימציה של ההעדפה המתקנת על ידי בג"ץ ב 1994, עדיין המושג "העדפה מתקנת" מעורר תגובות שונות ומנוגדות, ועצם הרעיון הקשור ליישומו שנוי במחלוקת חריפה. גם במקומות העבודה המעטים בישראל, בהם קיימת מחוייבות של ההנהלה הבכירה לנושא ומתבצעים הליכים של ההעדפה מתדנת, ניתן למצוא התנגדויות, התנכלויות, התעלמויות, וניסיונות לעקוף את ביצוע החוק בדרכים שונות ("מינויים אישיים", לדוגמה).

צילום:  intuitives.

 העדפה (או "פעולה") מתקנת, הוא מושג שיובא לארץ בעקבות המושג האמריקאי "affirmative action" שמשמעותו הלועזית נשמע חביבה יותר בתרגום- "פעולה חיובית". ההקשר של מושג זה היא שיש לעשות פעולה חיובית המתקנת מצב שלילי, מעוות ולא רצוי.

 החוק המקורי לפעולה חיובית, נחקק בארה"ב בשנת 1972, מתוך התפישה כי קבוצות שונות בכוח העבודה אינן מיוצגות בכל העמדות בצורה שיוויונית, וכי ישנן קבוצות מסויימות המרכזות את העוצמה בידהן, בעוד האחרות נוגסות בקושי מן השיירים. בארבעים השנים מאז חקיקה זו, נערכו בדיקות אובייקטיביות של תוצאותיה. מחקרים שנערכו בעקבות יישום המדיניות של העדפה מתקנת בארה"ב, מביאים תוצאות מגוונות, ומעוררים תגובות מעורבות: חלקם מצביעים על שינוי לטובה, המתמודד עם העובדה הדמוגרפית, שכבר בהווה, הגברים הלבנים הופכים למיעוט במקומות העבודה, וכי הנשים והמיעוטים (השחורים, ההיספאנים והאסייתיים) מהווים קבוצות גדולות יותר, אשר בעבר הופלו לרעה, אולם מתחילות לבסס את עמדתן בניהול, בכלכלה, בעסקים ובאקדמיה.

 אולם, לאור האיום שנוצר במוחם של רבים, עולות תגובות המתנגדות ליישומה של הפעולה החיונית, והן מגייסות לצידן את הטענה כי שיטה זו מקדמת אנשים שאינם מוכשרים לתפקידם, רק בגלל מינם או מוצאם. אולם עמדה זו היא מופרכת מיסודה - משום שבתקנת ההעדפה המתקנת נקבע כי מקדמים אישה במכרז רק כאשר כישוריה זהים לאלה של גבר אחר שהגיש מועמדות. תקנה זו אינה מאפשרת לקדם לתפקיד אישה המוכשרת פחות מאחרים המבקשים את התפקיד.

 תגובת נגד אחרת טוענת, כי תוצאות הפעולה החיובית לא הוכיחו את עצמן בדרגים הגבוהים באמת והראייה לכך היא מספר גדל והולך של נשים בעמדות בכירות , הנתקלות בתקרת זכוכית, ומעדיפות לעזוב את הארגון לטובת עסקים פרטיים, תופעה ההולכת ומתחזקת מאז שנות התשעים של המאה הקודמת.

 מדינת ישראל היא בין המתקדמות בעולם המערבי בכל הקשור לחקיקה שיוויונית בעבודה (יש הטוענים כי דווקא אותה חקיקה, המגינה לעיתים באופן מופלג על נשים, היא היא המכשיר המעכב את התקדמותן של נשים לעמדות כוח). גולת הכותרת של חקיקה שיוויונית זו, היא כמובן חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה, שנחקק ב- 1988.

 המודעות לנושא, ומאמצים ליישום התקנה, כבר הביאו לשיפור משמעותי ביצוג נשים בדירקטוריונים של החברות הממשלתיות. לפי נתוני רשות החברות הממשלתיות, משנת 1993 ועד שנת 1999 עלה מספר הנשים החברות בדירקטוריונים מ 7% (59 נשים לעומת 800 גברים) ללמעלה מ 36% (219 נשים לעומת 411 גברים) מכלל הדירקטוריונים.

 אולם, חוקים חשובים ונאורים, אין בהם כדי להבטיח שיוויון אמיתי בהזדמנויות, בקידום, בשכר ובתנאים, בכל המקרים. לראייה, השיפור שנרשם מאז החלת התיקון לחוק בשנת 1995, לגבי שילובן של נשים בעמדות בכירות, הוא מזערי, ולמעשה, נראה יותר כ"תיקון טכני", על פי דיווחה של הממונה על קידום ושילוב נשים בשירות המדינה, לחברי ועדת הכנסת למעמד האישה.

 ומה צופן העתיד?

העדפה מתקנת, אומרת פרופסור דפנה יזרעאלי, יוצאת מנקודת הנחה ששוויון הזדמנויות רשמי, שהוא עיוור לזהות המינית (הג'נדר), אינו יכול להניב שיווויון אמיתי: לכן, על מנת להתגבר על האפליה המינית, וכדי להגיע ליחס שווה לבני אדם מסויימים, עלינו להתייחס אליהם תחילה באופן שונה.

 ניתן ללמוד הרבה מן ההישגים שהושגו כבר בנורווגיה, בה נקבע החוק להעדפה מתקנת ככלי לשינוי זמני - לאחת עשרה שנה - עד להשגת ייצוג הולם לנשים על פי מספרן באוכלוסיה (כלומר 51% בכל הדרגים הארגוניים). להזכירכם, בנורווגיה יש מזה 15 שנה אישה בראש הממשלה, וכ 40% מחברי הפרלמנט הן נשים. חלום אוטופי? אולי. אבל עד שיתגשמו שאיפותינו לעולם אוטופי, בו כל אדם יזכה לנתח העוגה אשר מגיע לו על פי כישוריו, מיומנותו ותרומתו המקצועית, יש לזכור כי ההעדפה המתקנת היא אמצעי זמני בלבד, אשר מיושם כדי לשפר מצב מעוות ובלתי צודק. בעולם אוטופי, תבוטל ההעדפה המתקנת,ואז, אולי ישאלו ילדים את אימם, מה ששאל אותו ילד נורווגי: "אמא, גם בנים יכולים להיות ראש ממשלה?"...

 

 


 מעובד מתוך המאמר "העדפה מתקנת: ברכה או קללה" מאת ד"ר מירה חניק, 2003.

 

צטט מאמר זה באתרך | צפיות: 1670

תגובות (1)
RSS לתגובות
1. 08-03-2008 06:59
בלי יישום ואכיפה החוק ממילא לא משנה
וכל כך קשה לאכוף אותו, שלא נראה לי שהוא עושה הבדל. 
לפחות הוא נותן איזשהו בסיס לנשים שרוצות להילחם על זכויותיהן. :roll
רשומים
tali

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב.
בבקשה הכנס בשם המשתמש או הרשם לאתר.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.1

 
< קודם   הבא >