Image Image
 
כל הפוסטים בבלוג
החלטת ועדת הערר: לדחות את תכנית הפיתוח בחוף הבונים הדפס דואל
נכתב על ידי esty   
הועדה שדנה בערר שהחברה להגנת הטבע הגישה נגד תכנית הפיתוח בחוף הבונים
קבעה כי אינה מקבלת את התכנית והיא מחזירה אותן לדיון נוסף.
הועדה דנה בשתי סוגיות עיקריות ביחס לתכנית: :
- האם כדי לפתור את המפגעים (נסיעות על החוף, לכלוך וכדומה) הפתרון הוא הכרזת האיזור כשמורה. הועדה  קובעת כי יש לאכוף את החוקים הקיימים, ואין צורך בבינוי מיותר או בהכרזה על האיזור כשמורת טבע.
- האם חוף מורכז יכול להיות גם שמורת טבע- וגם חוף מוכרז. לדעת הועדה שאי אפשר.
יתרה מכך, הועדה מעלה את השאלה האם יש בכלל צורך בחוף נוסף בנוי ואולי כדאי ונכון להשאירו טבעי. בהמשך ציטוטים נבחרים מתוך ההחלטה (מומלץ לקרוא!) . לפרטים נוספים על תכנית הפיתוח- כאן
ועד הפעולה למען חוף הבונים מברך על החלטת ועדת הערר שתומכת בכל הטיעונים עליהם חתמו 21,000 איש: שמירת החוף הטבעי ובמקביל אכיפת הפיקוח בהתאם לחוק.
ועד הפעולה מקווה שועדת הולחוף (הועדה לשמירת הסביבה החופית) תאמץ את המלצות ועדת הערר, ויחד עם המועצה האזורית חוף הכרמל יפעלו לאכיפת והסדרת החוף מבלי לפגוע באופיו הטבעי וייחודו.
רכז חופים וים של החברה להגנת הטבע, משה פרלמוטר, מוסר בתגובה להחלטה, כי לאחרונה אושרה התכנית לחוף נווה ים הכוללת כפר נופש וחוף רחצה, 2.5 ק"מ בלבד מצפון לחוף המתוכנן בחוף הבונים, ולכן חבל שוועדת הערר לא הלכה עוד צעד אחד קדימה ודחתה את התכנית. "אנחנו מקווים שהולחו"ף יהיה קשוב הן להחלטת ועדת הערר והן לרחשי הציבור, ידחה את התכנית וישאיר את החוף על כנו".
בכוונת ועד הפעולה לעקוב בדריכות אחר דיוני הולחוף בנושא, ובמידת הצורך לקרא לכל אוהבי החוף להצטרף אליו על מנת להביע את רחשי לב הציבור.
ועד הפעולה מברך על פעילות החברה להגנת הטבע, הגוף היחיד אשר מגן על נכסי הטבע בארץ, ללא אינטרס אחר מלבד הציבורי, ומחזק את ידיה במאבקה על שמירת הסביבה.
אסור לנו לשכוח: ביחד- יש לנו כוח!
ועד הפעולה למען חוף הבונים
 לפרטים נוספים: אליעד גולן 052-6502125


מתוך החלטת הועדה:
"ועדת הערר הגדירה את החוף כבעל ייחודיות אקולוגית ונופית, וקבעה כי בהחלטת הולחוף לא ניתן מענה מספק ביחס לצורך בחוף רחצה מוכרז בצפונו. עוד קבעה הוועדה כי "כל המפגעים שתוארו על ידי הצדדים: לכלוך, נסיעות כלי רכב על החוף ומאהלים הפוגעים בסביבה האקולוגית… ניתנים לטיפול באמצעות מנגנונים חוקיים קיימים ובוודאי שאין צורך בהכרזת החוף כששמורת טבע כדי להבטיחם".
""הולחוף מוצאת כי הצורך בהסדרת חוף כפרי נובע מהצורך בהסדרת השטח לנוכח ריבוי המפגעים בו. ואולם, לפיתרון בעיית המפגעים קיימים, כאמור, פתרונות אחרים מכוח החוקים דלעיל המסדירים מנגנון אכיפה: חוק שמירת הניקיון, חוק איסור נהיגת כלי רכב בחוף הים, והאפשרות למנוע לינה במקום בתכנית שכל תכליתה קביעת איסור הלינה. מהטעמים שהובאו לנו ומהפירוט לעיל, אנו מוצאים כי הגופים אשר החליטו על הסדרת החוף, לא בחנו כנדרש את מכלול השיקולים הנדרשים לאישור תכנית לחוף רחצה, אלא נדרשו לשיקולים שלטעמנו, כאמור לעיל, אינם השיקולים הנכונים...אין מחלוקת כי שטח החוף הצפוני הוא שטח יפה ומיוחד ואך ברור הוא, כי בקרב חופי הארץ, המהווים לכל הדעות משאב ציבורי  מוגבל – יש להותיר גם חופים טבעיים.
כאמור, אין חובה להסדיר חוף, ואין חובה להבטיח שירותי חוף. ישנם חופים מוכרזים המיועדים לרחצה, ישנם חופים אסורים ברחצה וישנם חופים שבהם לא נאסרה הרחצה על פי הוראות הדין ולכן היא מותרת. במקרה הזה ישנו ציבור הנהנה מחוף מוסדר בעוד שישנו ציבור הנהנה מחוף טבעי, שאינו מבונה ונעדר שירותי חוף...דווקא לחוף הצפוני באים אלה המבקשים להנות מחוף טבעי. על כן היה על סוגיה זו ושאלת ההצדקה אם בכלל לשנות את אופי החוף ולהפכו לחוף שבו יותר בינוי ויינתנו שירותי חוף לבוא במתחם שיקוליהם של מוסדות התכנון הרלוונטיים....הבאים לחוף באים אליו דווקא משום כך שאינו מוסדר. לפיכך הסדרת החוף לא בהכרח תיתן לבאים את המענה המבוקש על ידם, אלא להפך, תפגע בהנאתם של המחפשים אחר חוף טבעי לשות בו. בנסיבות אלה, הסדרת החוף ממילא לא תתעל את האוכלוסיה הבאה לשמורה צפונה....יתרה מזו אפשר שהמשתמשים הקיימים דווקא ימשיכו ויזלגו צפונה מתוך חיפוש אאחר חוף טבעי ובלתי מפותח.
א. אנו מחזירים את התכנית לולחוף, כדי שתבחן אם קיים צורך בהסדרת החוף, שלא במשולב עם שמורת טבע, תוך שקילת כל השיקולים שהוצגו על ידינו. על החחלטה להידרש לשאלת קיומה של הצדקה לשינוי מצבו הנוכחי של החוף, ולשאלה האם ראוי שחוף הבונים יוסדר כחוף רחצה שבו יינתנו שירותי חוף ושירותים נלווים, ללא קשר לשיקולי אכיפה, ובכל זאת על רקע בחינת מיקומו בסמיכות לחופי רחצה נוספים הנמצאים שלא במרחק רב.
ב. בכל מקרה יצוין כי חברי הוועדה העלו ספק בדבר נחיצותה של מסעדה במקום, ועל כן, אף אם הולחוף תאשר את הסדרת החוף, הוועדה מנחה את הולחוף לבחון את הצורך בהקמתה של מסעדה ביתר קפדנות."

צטט מאמר זה באתרך | צפיות: 1531

RSS לתגובות

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב.
בבקשה הכנס בשם המשתמש או הרשם לאתר.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.1

 
< קודם   הבא >