Image Image
 
ההתחממות הגלובלית - תקדיש דקה, תציל דור הדפס דואל
נכתב על ידי esty   
עצומה של אדם-טבע-ודין לקידום חוק הפחתת פליטת גזי חממה בישראל.

מתחייבים לשינוי באקלים

 

זה הזמן להשפיע על מדיניות ישראל בנושא משבר האקלים

 

אין ספק, כי משבר האקלים הינו האתגר הסביבתי הגדול ביותר העומד לפתחנו ועל כולנו מוטלת המשימה לצמצם את האיום של התחממות גלובלית. למען הדורות הבאים, חייבים לקבוע כעת יעדים ברורים וחד משמעיים להפחתת פליטת גזי החממה מישראל.


בימים אלו שבה המשלחת הישראלית ובה נציגי 'אדם טבע ודין' מכנס ועידת האקלים של האו"ם בפוזנן פולין, במטרה לקדם את המחויבות הישראלית להפחתת פליטת גזי החממה.

חתמו על העצומה והביעו את תמיכתכם הציבורית בהצעת החוק שנועדה להבטיח את הירתמותה האמיתית של ישראל למאמץ הגלובלי למאבק בשינוי האקלים.

 

 

 

אנו קוראים לממשלת ישראל וכל אזרחיה להתחייב
בפני כל המדינות החתומות על אמנת האקלים
להצטרף למאבק בשינויי האקלים
ולפעול למען קידום חוק הפחתת גזי חממה

 

 
< קודם   הבא >