Image Image
 
להגן על חיילי הנח"ל הדפס דואל
נכתב על ידי esty   
עצומה למען חיילי הנח"ל המשרתים במקומות המכפילים את אחוז הסרטן ביניהם.
אנו, הורי חיילים אשר משרתים בבסיס הנח"ל בערד, מבקשים את תמיכתכם במאבקנו לפינוי החיילים מהבסיס, לאור הנתונים המעידים כי קיים עודף תחלואה במחלת הסרטן אצל חיילים ששרתו בבסיסים שבתל ערד.   הצבא הודה כי נתונים אלו ידועים לו כבר שנים  אך מסרב לפנות את הבסיס. עד כה חיפשו אצל החיילים החולים, מאפיינים גנטיים, עכשיו מתחילים לחפש ממצאים סביבתיים. אנו נאבקים לפינוי זמני של הבסיס וזאת עד שיאותרו הגורמים לתחלואת היתר ויקבע כי שהות החיילים בבסיס אינה מסכנת את בריאותם.  כמו כן אנו דורשים לבצע שגרת בדיקות לחיילים ששירתו בבסיסי ערד.
אנו טוענים: אם יש ספק.... אין ספק. אין להתפשר על בריאות חיילנו!

 

 
< קודם   הבא >