Image Image
 
לא לבנות בחוף נחל בצת הדפס דואל
נכתב על ידי esty   
עצומה לביטולה של התוכנית לבנייה מלונאית על חוף נחל בצת.  לאחרונה נודע דבר אישורו של מכרז מנהל מקרקעי ישראל להעברת 206 דונם של חוף נחל בצת שמדרום לראש הנקרה ליזמים פרטיים, לשם הקמת שלושה כפרי נופש (1,300 חדרים!), אגם מים מלאכותי ושטחי מסחר, בהיקף של 36,000 מ"ר. התוכנית הכוללת מאפשרת היקף בנייה של כ- 57,000 מ"ר.

מימושה של התוכנית תביא לפגיעה בלתי-הפיכה ולדורות בייחודו של הגליל המערבי:

הקמת מקבץ בנוי על רצועה זו תביא לפגיעה בשטחים הפתוחים ע"י קיטועה של רצועת החוף, הגברת הפגיעות הסביבתיות הנובעות מפעילויות המייצרות רעש, אור, זיהום אויר וזיהום מים וים וכמובן פגיעה קשה בערכי טבע מוגנים.
 
< קודם   הבא >