Image Image
 
חברה
מה זו רוחניות הדפס דואל
נכתב על ידי חושן   
0_______________________________spirit4המושג רוחניות -
מפגיש את האדם עם רגשות חזקים.
אנחנו מציעים לראות את תוצאות חקירתנו על משמעות הנושא והרעיונות שבו.
כמובן, שהמצורף הינו ראשוני וחלקי לעולם מופלא זה.

מבוא קצר

רוחניות מהווה דרך אחת משלל דרכים לחיות את החיים.

מה זו דרך?

דרך, היא סך של מעשים. האדם כל הזמן עושה 'משהו' עם המציאות בה חי. 

ככלל, לאדם יש אפשרות בחירה אינסופית איך לנהל את חייו. הנופים שאראה בחיי ישקפו לי את הדרך בה בחרתי. אם אשנה דרך, אראה נופים אחרים, גם אם אשאר באותו מקום פיזית. 

על פי הצורה שבחרתי, או אפילו ללא תחושת בחירה, של דרך חיי, כך האירועים, הנופים, בחיי מסמנים לי סימני דרך. סימנים אלו מציעים לי איך להמשיך ללכת. 

רוחניות היא אחת השפות בה אני נעזר על מנת לשוחח עם המציאות. 

בחיי היום יום, אנחנו 'דוברים' שפות רבות. שפה של תנועה. שפת הדיבור המילולי, הטעמים שלנו בלבוש, במזון, אלו ואחרים הם למעשה שפות. כל דבר המאפשר קשר בין צדדים, מהווה שפה. מערכת העצבים שלנו עובדת בשיטה מאוד מסוימת = שפה. כך למעשה כל היבט של חיינו בנוי משפה מאוד מסוימת. שפות אלו, במשך החיים, משתנים. שפה אחת בתקופת העוברות, שפה אחרת בשנים הראשונות לחיינו וכו'. המציאות, למעשה מציעה שפות שונות להתחבר אליה. 

אפשר לאמור שהרוחניות מהווה שפה, כלי, שלב, בהתפתחות שלנו. שלב מעבר בין התנהגות של מעגל הנפש להתנהגות של מעגל הנשמה. אנחנו מוזמנים לבחור, כל הזמן, באלו כלים נשתמש על מנת להפיק את עצמנו. יש לנו בחירה אינסופית, כל הזמן, בכל דבר. 

בשורה תחתונה, משמעות כל השפות היא למעשה, אינטגרציה בין נתונים.

מקורות הגישה

הגישה שאנו מביאים כאן, ניזונה משילוב של חוכמת הקבלה, העולם הטאואיסטי, חוכמה בודהיסטית, הזן וכנראה עוד.

גישה זו מציעה לחלק את המציאות לסדרת מעגלים. 

פירוט המעגלים

המעגל הפנימי נקרא עולם הצורות. זה העולם אותו אנו רואים בעיננו, מנתחים מדעית ונוגעים. 

המעגלים האחרים מזינים את עולם הצורות. לפי המעגל שננהג, נראה את המציאות. 

הכלל המוכר הוא: צורת מחשבה יוצרת מציאות. כל מעגל מהווה צורת מחשבה וממילא צורת פעולה. בפעם אחרת נדבר על העיקרון שעולם הצורות מלמד אותנו באיזה דרך לנהוג כדי שהצורה אותה נראה תשתנה.

כל מעגל מציע כלים ע"מ לעצב את מציאותינו. 

המעגלים הם:

מעגל נפש

מעגל רוח

מעגל נשמה

מעגל חיה

מעגל יחידה

לכל מעגל, כאמור, משמעויות רבות ומגוונות. הפעם נשוחח מעט על עולם הרוח וניגע קלות בעולם הנפש.

נתחיל?

ניתן להסתכל על המציאות על פי הצורה שנראה בהמשך. החל ממה שאנו רואים בחוץ = עולם הצורות, המשך למעגלים המזינים עולם זה, עד ליסוד המקנה לכל, את המשמעויות. 

spirit4

עולם הצורות

מעגל הנפש

מעגל הרוח

מעגל

הנשמה

מעגל

חיה

מעגל יחידה

  ניתן גם לראות את הדברים הפוך. המעטפות מזינות את כל הנראה. החל ממעגל היחידה... אלו מקיפות, מהדקות את הדברים עד שבדחיסות מסוימת העולם

  ניתן גם לראות את הדברים הפוך. המעטפות מזינות את כל הנראה. החל ממעגל היחידה... אלו מקיפות, מהדקות את הדברים עד שבדחיסות מסוימת העולם נגלה לנו בעיניים 'רגילות'.

spirit_2nd

המעגל הראשון: מעגל הנפש

מעגל זה, נוהג לפי הרווח במקומותינו. זה אומר שאני מקבל, ברמה זו או אחרת, את הגישה הנוהגת בסביבה בה אני חי. נוהג לפי כללי הירארכיה, כסף, יופי...יחס זה, מלווה בהפרדות ברורות. מי אני, בעד מה אני, נגד מי אני, עם מי אני, בלי...

המעגל השני: מעגל הרוח.

כאן אנחנו מוזמנים לבחון את רוחם של הדברים.

למשל, כשאני קורא ספר אני יכול להרגיש את האווירה הכללית שאני קולט מהסיפור.

העולם הרוחני מבקש ממני לפתח שלב נוסף ביחס שלי לסביבה. 

איך למשל, אסתכל על אדם בראיה רוחנית? אתכוון להבין את צורת הליכתו, יחסו למזג אוויר, לקרוביו, למזון... במקביל לשיחה ולדברים שיציג.

במעגל זה אני משלב נתונים נוספים, אחרים מאלו המוכרים במעגל הנפש. מלווים את ההסתכלות בעקרונות ומשלבים משמעויות מעולמות נוספים. 

אני, אישית, מלקט מהחוכמה הטאואיסטית - הרפואה סינית, מהבודהיזם על גווניו וכיווניו, מהפילוסופיה היהודית ועוד. כל אחת מצורות הסתכלות אלו, מביאה משמעויות נוספות לאותו נושא עליו אני מסתכל. 

מספר עקרונות לדוגמא

מושגי הטוב והרע, המקובלים עלינו במעגל הנפש, משתנים באופן יסודי. רוח הטוב והרע נבחנים ממקום מקבל. הטוב והרע מעוררים תהליכים במציאות. למעשה, אנחנו עוברים לשפה הבודקת עבור מה משמש אירוע כזה או אחר. תוצאה ברורה: השיפוטיות הולכת ונעלמת. 

עקרון נוסף בצורת החשיבה הרוחנית, המוצעת כאן, הוא פתיחת מעגלים של שיתוף, תחת קווים של תיחום. כלומר, נבקש ליצור שיתופי פעולה בין אנשים; בין האדם לבין בע"ח; נבקש לראות וליישם שותפות של האדם במצב האקולוגי וכדו'.

איך עושים זאת? ההצעה היא להיזון ממקורות מגוונים לשיטות של שיתוף. ללמוד וליישם היבטים מעשיים של חוכמות שהתפתחו בתרבות זו או אחרת. לא חייבים להמציא את הגלגל שוב.

קווי תיחום עוסקים בהגדרות מרבדות בין אנשים. גישות האומרות: 'אדם זה יותר טוב וזה פחות, כמובן', יותר יפה...

הנורמה במשמעותה שטוחה. ההסתכלות שהמציאות בנויה מרובד מישורי, ישר, שהוא הנורמה, ומה שיותר או פחות מהנורמה, מתבטל. משמעות של העדפות קבועות משמשות קרקע לגזענות, לניכור ושאר דברים בהם החברה האנושית ידעה להכחיד אחד את השני. אלו תהליכים של נפרדות - בין האדם לטבע הסובב; נתק בהתבטאות של מצבים רוחניים על מצבים פיזיים ועוד. אלו דוגמאות מעטות וכל קורא/ה מוזמן / ת להוסיף. 

מטרות העקרונות היא להביא לחיבור עמוק ויסודי הולך וגדל בין האדם למציאות. 

ונעבור לשורשי ראיה זו. 

התבוננות

בואו ונראה מעט ממקורותיה של ראיה שכזו.

הרוח עוברת ואינה מוגבלת לשטח מסוים. מה שאני נושף כרגע עובר בעולם ויגיע לריאות אחרות של נושם באפריקה... האוויר שאני נושם יכול להגיע מהעצים הגדלים באירופה או מאצות הים באוקיינוס השקט. 

רוח הדבר מהווה עבורי ריח, ניחוח, ליטוף. הנעה חזקה ממקור שאינו נראה כפיזי.

נחשוב לרגע על כוחה של הרוח. מצד אחד אין היא נמדדת בק"ג ובגודל כמו נפח ומצד אחר הכוח שהיא יכולה לייצר, מדהים בעוצמתו. 

הרוח הינה הזדמנות לתרגל 'עשייה בלא עשייה' = Wei Wu Wei זהו מושג שנפגוש בעולם החוכמה הסיני. מדובר על פעולה, כמו הזזת חפצים, בלא כוח [ חיצוני]. 

כדאי תמיד לזכור שכל המעגלים שבדיאגראמה לעיל, הם חלקים של השלם. השלם הכללי של הטבע.

התנהגות רוחנית מאפשרת לי ללמוד שלמות מסוימת בדרך לשלמות הבאה. כולנו והכול כל הזמן בדרך. התענוג מהדרך, הולך וגדל ככל שאנו עוברים ממעגל למעגל. 

תיקוני תודעה

כדאי לדעת כי כל התהליכים = סגנונות של התנהגויות, דעות, מעשים, בכל המעגלים, אינם מתנתקים או יוצרים הפרדות בהיבט כל שהוא של המציאות. עניין התהליכים ככלל הוא, להביא לחיבור ההולך ומתקרב אל מקורם של הדברים. כדאי אולי לשרש את התפישה שרוחניות פירושה ניתוק מן החומר או כמו שאומרים 'מנותק מקרקע' J.

בעולמנו, כל הדברים קשורים כל הזמן. אז אם אני חושב ללכת לדרך הרוחנית, ראוי לי לזכור לפתח אותה בד בבד עם החיים הסובבים. האפשרות לנתק, להתנתק, אינה קיימת לדעתי. חפשו כל דבר 'מנותק' וראו אלו תופעות הוא מייצר. יש אפשרות ליצור נתק. כך למשל, אם אנתק צמח משורשו, אראה תופעת נבילה, קמילה והתפוררות. כך רוחניות, אם היא מנותקת, הרי היא גורמת לאדם או לסביבתו תופעות של התפוררות. חברתית, לאומית, עולמית.

כיוון הרוח

התנהגויות רוחניות נחשבות כמקשרות את האדם לתחושה מתייצבת והולכת למקומות שכל מהות נמשכת אליה. תחושות אלו שונות לאין ערוך לעומת תחושות אשר מעגל ה 'נפש' יודע להגיע.

האדם הרוחני, קשוב לתנועת הדברים בעולם. הרוח מביאה אליו כיוונים והוא שואף ללכת עם תנועתה.

הכיוונים המתפתחים בימינו הינם רמזים היכן העולם נמצא. אינטרנט, סלולארי, סגנונות של משפחה, שווקים כלכליים... כל אלה נמצאים בתהליך ההתפתחות. גם

העולם מבקש לעשות את השלב הבא שלו.

כדאי לזכור כי לפי גישה זו, שאיפת האמצעים המתפתחים היא לכוון. רמזים למה מתבקש לעשות עתה. האדם חוזר ומקבל כל הזמן סימנים מהטבע, מה לעשות ואיך.

אולי ברור כי בכל מעגל שציינו יש רבדים וצבעים רבים. רשמנו כאן, מספר היבטים ראשוניים. לעורר למחשבה.

עבורנו, מאמר זה בא להציע הצצה, למשמעויות העולם הרוחני. עולם רחב ויפהפה.

 

תודה

מלווים אנשים משנת 1978. מחזיקים באמתחת גם תארים אקדמיים. מתמחים בסרטן, טרשת נפוצה, פיברומיאלגיה, דיכאון, ילדים מיוחדים.

 


צטט מאמר זה באתרך | צפיות: 2650

תגובות (2)
RSS לתגובות
1. 28-09-2008 10:29
תפישה הוליסטית מעניינת!
אשמח לשמוע איך מיישמים אותה על אירועי חיינו :)
רשומים
esty
2. 29-09-2008 10:50
יפה, אבל קצת מופשט
:roll  
 
גם אני אשמח לשמוע דוגמאות קונקרטיות :?
רשומים
ayelet

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב.
בבקשה הכנס בשם המשתמש או הרשם לאתר.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.1

 
< קודם   הבא >