Image Image
 
הכתבות שלנו
"במרוץ עכברים, גם מי שמנצח נשאר עכבר" הדפס דואל
נכתב על ידי אסתי הורן   
globe1_xenia1 "יש שני איומים על מדינת ישראל... השני הוא משבר האקלים", כך פתח נשיא המדינה שמעון פרס את מושב החורף של הכנסת. "המשבר הסביבתי אינו אוסף מקרי של בעיות סביבתיות שבמקרה נפגשו. אנחנו מתמודדים עם בעיה מערכתית." אומר ח"כ דב חנין, יו"ר השדולה הסביבתית-חברתית בכנסת. "לאומיות וזהות הן השאלות שהעסיקו את העולם במאה ה19. העיסוק בהן היום מונע מאיתנו מלעסוק באתגרים האמיתיים של המאה ה21. בניגוד למה שנהגו לטעון כלפי אנשי הסביבה, מי שמתעסק היום רק בשאלות הבטחוניות, הוא וועדת הקישוט של הטיטניק."[2]
היחסים בין הון, שלטון, ואיכות הסביבה

 

  הכתבה מתבססת בעיקרה על הרצאתו של ח"כ ד"ר דב חנין, "אנחנו והמשבר הסביבתי העולמי", וכן על הרצאתו של ח"כ מוסי רז בנושא "מיסוי ירוק"[1].

"התחממות כדור הארץ אינה בעיה של נוחות. זהו איום אמיתי על החיים על פני האדמה", כתבה האקדמיה האמריקאית למדעים לנשיא בוש ב2001. "ההתחממות קיימת, היא מואצת ומסכנת חיים, ונגרמת בגלל בעיות אנושיות". חצי שנה אחרי קבלת הדו"ח מודיע ג'ורג' בוש שהוא נסוג מפרוטוקול קיוטו שחייב את המדינות החתומות עליו להפחית את פליטת גזי החממה. הנימוק הרשמי היה שהפרוטוקול יציב את ארה"ב בנחיתות מול סין והודו, אך הנימוק המעשי היה שבוש הוא כידוע אדם הגון, והיה עליו לגמול לחברות הנפט והרכב שתמכו במערכות הבחירות שלו.

globe1_xenia

xenia

"השאלה מי מרוויח מהזיהום היא שאלת מפתח". מוסיף חנין. "הבעיות הסביבתיות לא נוצרות בגלל טעות. אם זו הייתה טעות, היה פשוט לטפל בה: צריך היה להגיד "חבר'ה, יש כאן טעות". אמרנו, אבל מסתבר שלא קרה כלום. כי מדובר באינטרסים. ובאינטרסים האלה צריך להילחם. תחנת הכוח בחדרה, למשל, מונעת בפחם מזהם ויקר. למה ישראל בונה תחנות פחמיות? האם יש לה שיקול חברתי- לתת פרנסה לכורי הפחם? לא. זה נובע מהאינטרסים של מי שמקבל את ההחלטה להשתמש בפחם. שימוש באנרגיית השמש יעיל יותר ונקי יותר, אבל השמש לא שייכת לאף אחד ולכן לא ניתן להרוויח ממנה, כך שלא מקדמים אותה מספיק. שריפת פחם ונפט גורמת לעליה בתחלואה מסרטן ומחלות ריאות, ככל שהאזור מזוהם יותר שיעור התחלואה עולה".

צריך לבדוק מי מרוויח, אבל צריך לבדוק גם מי משלם את המחיר. באופן לא מפתיע, את המחיר הכבד ביותר על פגיעה בסביבה משלמים אלה שאין להם, החלשים בחברה[3]. בעולם כאשר מחירי הנפט והמזון עולים גוועים תושבי העולם השלישי ברעב[4], ובישראל השכבות החלשות הן הנפגעות הישירות מניצול הסביבה[5]. את רוב האשפה בארץ, למשל, ואת הפסולת הרעילה, מסיעים אל הנגב, אל אזורי עיירות הפיתוח. את המים המכילים מתכות רעילות שבברזים ישתו אלה שלא יכולים לקנות מערכות טיהור מים או מים מינרליים. מזיהום האוויר ייפגעו אלה שלא יכולים לעבור למקום נקי יותר, בעיקר הזקנים, הילדים והחולים, וכך גם בשאר התחומים. דוגמא בולטת לעניין נתן השר לשעבר פורז, שכשציינו בפניו שבישראל נותרו מעט מאד חופים, כ2 ס"מ לאדם, ענה שזו לא בעיה, הוא בעד פיתוח גם של החופים שנשארו, כי הוא לקח בקיץ האחרון את משפחתו לריביירה הצרפתית. (כנראה הרגיש צורך להשתטח על קברה של מארי אנטואנט).

בשנים האחרונות רווחת התפישה שבעיות סביבתיות הן בעיות חברתיות. חתן פרס נובל לכלכלה אמרטיה סן, הציג מודל אלטרנטיבי להערכת רמת החיים בחברה מסויימת, הנותן ביטוי לשני צדדיה של תפיסה זו: במקום להתבסס על התל"ג- התוצר הלאומי הגולמי, המתבסס על כלכלת "השתמש וזרוק" המכלה ומזהמת את משאבי כדור הארץ, וגודלת על המשאבים המוגבלים שלנו כמו סרטן, הוא מציע לבדוק את איכות החיים של האנשים: מה רמת תמותת התינוקות? מה רמת מערכת הבריאות בכל שכבות החברה? האם מערכת החינוך נותנת הזדמנות לכולם? האם נשים יכולות להיות כל מה שגברים יכולים להיות? האם העבודה מונוטונית או שהיא נותנת מקום ליצירתיות והתפתחות? מה מצב הפוליטיקה והדמוקרטיה? שאלות אלה נותנות תמונת מצב של חברה טובה[6]. הן מעודדות מדינות להעלות רמת חיים על ידי שיפור איכות החיים של תושביהן, ולא על ידי הרס צרכני של הסביבה בהן. פרופ' סן מבטא את התפישה לפיה השמירה על הסביבה תעלה את רמת החיים של התושבים, לא תפחית אותה, וזאת על ידי שינוי המנגנון הכלכלי באמצעות שינוי סדרי העדיפויות.

שינוי סדרי העדיפויות מתבטא במידה רבה בהחלטות הכנסת והממשלה. מול נתניהו, שהיה שר האוצר היחיד בעולם שהוריד בשנים האחרונות את תקציבי הגנת הסביבה, לכ0.5% מתקציב משרדי הממשלה, יש צורך להפנות לנושא זה תקציבים משמעותיים. מול החקיקה הקיימת היום בארה"ב ובישראל, המחזקת בעיקרה את התאגידים ובעלי ההון הפוגעים באזרח הקטן, בשכבות החלשות ובסביבה[7], ניתן לקבל חוקים שהתפישה בבסיסם גורסת שעל התאגידים לקחת אחריות על מעשיהם, כגון חוק "המזהם משלם[8]", או "חוק אוויר נקי"[9].

  b1chimney001

חוקים נוספים בכיוון זה הנמצאים בתהליכי חקיקה הם חוק הגנת מפרץ אילת[10], חוק המחייב קבלן הכורת עצים לטעת עצים במקומם[11], מס על שקיות ניילון (שבאירופה הפחית את השימוש בהן ב90%), מעבר מנורות להט לניאונים במוסדות ציבור (נורות להט נאסרות לשימוש באוסטרליה), ועוד.

ישנה גם תפישה הגורסת שיש להפחית מסים הנגבים על פעילות חיובית, למשל מס הכנסה הנגבה על עבודה, ולגבות מסים על פעילות שלילית, כגון זיהום. עם זאת בניגוד למדינות אחרות בעולם אין עדיין בישראל מיסוי ירוק על דלק, שיאפשר לסבסד ואף לתגמל שימוש בתחבורה ציבורית. אין מיסוי על סיגריות שהזיהום מהן שקול לזיהום מבתי הזיקוק, ושמס שהוטל עליהן בקנדה הפחית בחצי את מספר בני הנוער המעשנים, ובאירלנד הפחית בחצי את ביטוח הבריאות.

שינוי סדרי עדיפויות יכול להיעשות דרך אנשי עסקים המודעים לסביבתם, כמו "גוגל" הפועלת למען אנרגיה נקיה, או שרי אריסון שדרך "שיכון ובינוי" שבבעלותה הקימה את המפעל למחזור פסולת בניין, למרות שאינו רווחי. מובן שהשקעות בחברות ומפעלים הפועלים למען איכות הסביבה יכולות להיות כלכליות ורווחיות[12], וכנראה שרווחיותם תעלה מאד בשנים הקרובות ככל שהחקיקה והמודעות הציבורית יתרמו לכך.

שינוי סדרי העדיפויות יכול להיעשות גם ברמה הפרטית. אנחנו כאנשים פרטיים יכולים להפחית את הצריכה ולא לקנות מה שאיננו צריכים, למחזר- 20% מהבקבוקים שאין עליהם פיקדון ממוחזרים רק בשל רצונם הטוב של האנשים, להשתמש בחומרי ניקוי אקולוגיים, להפחית שימוש ברכב ובחשמל, ועוד. כן חשוב שנפעיל לחץ על הרשויות, שהוא אפקטיבי במיוחד בתקופה זו של טרם בחירות ברשויות המקומיות (בתל אביב, למשל, קיימת ההתאגדות החברתית-סביבתית "עיר לכולנו" המובלת על ידי צעירים), ולהבטיח שידאגו לטיפול ראוי בפסולת, בתחבורה הציבורית ובאיכות הסביבה. פעילות משפטית וכלכלית, כמו במקרה של האישה שהגישה תביעה ייצוגית של 240 מליון שקל, נגד מפעל ששריפה בו זיהמה במשך ימים את האוויר באזור חיפה[13], יכולה להיות יעילה במיוחד.

לסיכום חשוב לציין שאמנם כסף הוא גורם מרכזי ביותר בשיקולים המפעילים ממשלות ויחידים בעולם, אבל הוא לא השיקול היחיד, ואולי אפילו לא השיקול החשוב ביותר. רובנו נהיה מוכנים לפעול למען בריאותנו, למען חברה טובה יותר ולמען שמירת כדור הארץ, גם כשזה לא משתלם מבחינה כספית. הוכחה בולטת לכך נתקבלה כאשר באוסטרליה עמד לאחרונה הנושא הסביבתי במוקד מערכת הבחירות לנשיאות. הנציג הליברלי טען שיש לפעול בכל האמצעים להפחתת התחממות כדור הארץ, גם אם יהיה לשם כך צורך בוויתורים כלכליים. הנציג השמרן טען שהגנת הסביבה אינה סיבה להוריד את רמת החיים. הנציג הליברלי ניצח.

אפילו ארה"ב נכנעה לאחרונה בוועידת באלי לטענתה של פפואה, שאם ארה"ב רוצה להנהיג עליה לקחת אחריות, והסכימה לפעול למניעת התחממות כדור הארץ. כי כסף חשוב, אבל היציאה ממרוץ העכברים למען הבריאות, החברה והקיום שלנו, חשובים יותר.

 

 


 

 

 

 [1] הרצאות שניתנו בקורס "אנחנו ועתיד הכפר הגלובלי", המתקיים בקתדרה העממית במתנ"ס פרדס-חנה כרכור בהשתתפות איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה והמשרד להגנת הסביבה.

[2] להרחבה למשל בכתבה: "משבר האקלים אינו מדע בדיוני" http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3457698,00.html

 

[3] הסבר על כך, למשל, בכתבה על צדק סביבתי: http://www.yesod.net/mag/archives/2006/12/post_38.html .

[4] "עלייה חדה במחירי מוצרי מזון בעולם": http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/922995.html.

[5] למשל בכתבה :"דו"ח: שיעור המוות הגבוה בנגב ובגליל - בשל זיהום והיעדר תשתיות".

[6] מהכתבה "לחזור לחיים של טעם

" http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=1360&CategoryID=516&Page=1 .

[7] לדוגמא בחקיקה בנושא האנטנות הסלולריות, המונעת תביעות של אנשים הנפגעים מהן כתבה

ושינוי העדיפויות שמכניס בנושא לאחרונה שר התקשורת אטיאס.

[8] חוק "המזהם משלם": http://www.dovblog.org/dov/351.html .

[9] "חוק אוויר נקי": "חוק אוויר נקי": .

[10] "הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (מפרץ אילת) עברה בקריאה ראשונה! " http://www.dovblog.org/dov/338.html

 

[11] מהכתבה "אני נטעתי עץ בארץ ישראל": http://www.nrg.co.il/online/35/ART1/667/117.html

 

[12] למשל: הניצוצות של אריסון ודנקנר: שיכון ובינוי ואי.די.בי בוחנות כניסה למשק החשמל הניצוצות של אריסון ודנקנר: שיכון ובינוי ואי.די.בי בוחנות כניסה למשק החשמל

או "האנרגיה מולכת, ירוקה או שחורה ""האנרגיה מולכת, ירוקה או שחורה

[13] מהכתבה " חיפה: תביעה ייצוגית לאחר שריפת הקומפוסט" http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3475887,00.html .


צטט מאמר זה באתרך | צפיות: 3719

תגובות (1)
RSS לתגובות
1. 03-04-2008 14:17
איזה נושא חשוב!
כשהעולם התחיל להבין שפגיעה באיכות הסביבה עולה לו כסף, התחלתי לקוות... ;)
רשומים
tali

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב.
בבקשה הכנס בשם המשתמש או הרשם לאתר.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.1

 
< קודם   הבא >