Image Image
 
לשמור על דיונת הערבה הדפס דואל
נכתב על ידי esty   

לעצומה
אני מצטרף/ת לדרישה להקפיא את המכרז לחציבתם של חולות סמר שבערבה הדרומית. זו הדיונה הגדולה היחידה באזור, שמשטחה המקורי נותר כיום שליש בלבד.יש לפעול לאספקת החול ממקורות חלופיים.
הדיונה היא אוצר טבע חסר תחליף, בעל ערך תיירותי, חינוכי ומדעי. זוהי חובתנו לשמור על שנותר ממנה.

פרטים נוספים באתר http://www.arava-dune.org

 
< קודם   הבא >