Image Image
 
כתב חידה אזורי הדפס דואל

bookפותר כתב החידה - shmuel.

פתרון כתב החידה:

1. המקום בו מצאו מנוחה מי ששמות משפחתם מפוזרים במושבותינו.
מי מצאו מנוחה? בנימין ועדה רוטשילד
מהם השמות? יעקב, בנימין, עדה, חנה.
מהו המקום? רמת הנדיב.

2. המקום בו אנשים וציפורים נפגשים בנביעת המים והזמן.
מהו המפגש עם הציפורים? טיבוע ציפורים חודשי.
מהי נביעת המים? מעין.
מה נשאר מזמנים אחרים? האמה והמרחצאות- מהתקופה הרומית.
מהו המקום? עין צור.

3. המקום בו מופיעים מים מאז ועד היום, מפה ועד לשם.
מהן החגיגות? חגיגות מים ופוריות.
מתי היה "אז"? התקופה הרומית.
מתי "היום"? צעדת בנימינה.
לאן הגיעו המים? קיסריה.
מהו המקום? שוני.

4. המקום בו ירו אנשי ספינת התותח שלא ירה בפיקוד אנשי השטרות.
איזה תותח לא ירה? התותח על אלטלנה, שהאצ"ל הפנה מול ההגנה.
מי הם האנשים? אנשי האצ"ל.
מי המפקדים בשטרות? ז'בוטינסקי ובגין.
מהו המקום? מוזיאון האצ"ל בשוני.

5. המקום בו המדרון הירוק הפך לקיר הלבן ולצוק הירוק לדורסים.
מהו המדרון? חוטם הכרמל.
מהו הקיר? המחצבה.
מהו צוק הדורסים? שיקום המקום והפיכתו לפארק צפרות.
מהו המקום? מחצבת בנימינה.

תודה לפותרים ולמטיילים !