Image Image
 
עו"ד ועוד
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים הדפס דואל
נכתב על ידי עו"ד מירב אפרים   
car_accident1שאלה: נפגעתי בתאונת דרכים, ונגרם לי סבל ונזק כספי. מה עלי לעשות?
תשובה:
החוק המטפל בנושא הנדון הוא חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975 (או בקיצור הפלת"ד).
העקרון הבסיסי של חוק הפלת"ד הינו כי כל אדם שנפגע בשל תאונת דרכים, ללא חשיבות לשאלת האחריות לגרימת אותה תאונת דרכים, זכאי לקבל פיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לו.

 

ישנם מספר חריגים בהם אדם לא יהיה זכאי לפיצוי על אף שנפגע בתאונת דרכים, והם:

1.      הנפגע גרם תאונת דרכים במתכוון.

2.      הנפגע נהג ברכב ללא רשות, וכן הנוסעים ידעו כי הנהג נוהג ללא רשות.

3.      הנפגע נהג ללא רשיון נהיגה בר תוקף (למעט מקרים של אי תשלום אגרה).

4.      הנפגע הסתייע ברכב על מנת לבצע פשע.

5.      הנפגע נהג ברכב ללא ביטוח חובה בר תוקף, או שהנפגע נהג ברכב כאשר ביטוח החובה לא כיסה את שימושו של נפגע תאונת דרכים ברכב.

6.      בעל הרכב אשר התיר לאדם אחר לנהוג בו בלא שהיה ביטוח חובה בר תוקף המכסה את אותו אדם.

car_accident

צילום:

Shuets Udono

 נוהג ברכב אשר נגרם לו נזק גוף בגין תאונת דרכים, וכך גם היושבים ברכב אשר נפגעו בארוע תאונת דרכים, זכאים להגיש תביעה נגד חברת הביטוח אשר ביטחה את אותו רכב בביטוח חובה. הולך רגל אשר נפגע עקב תאונת דרכים זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים נגד חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב שפגע בו. (תקופת ההתיישנות להגשת תביעות היא 7 שנים).

נפגע תאונת דרכים אשר אין ביטוח חובה המכסה את השימוש ברכב שפגע בו, רשאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים נגד "קרנית" - קרן מיוחדת שהוקמה למטרה זו.

הנחיות חשובות לנפגעי תאונות דרכים:

1.יש לקבל אישור ממשטרת ישראל על תאונת דרכים.

2. יש לשמור העתק מכל המסמכים הרפואיים של התאונה, לרבות דו"ח ביקור בחדר מיון, סיכומי מחלה, תעודות אי כושר מרופא משפחה וכיוצ"ב.

3. יש לשמור ולתעד הוצאות כספיות עקב תאונת דרכים: קבלות בגין נסיעה במוניות, רכישת תרופות וכיוצ"ב.
 
4. מומלץ לא להפגש עם חוקר מטעם חברת הביטוח ו/או לא לנהל מו"מ עם חברת הביטוח בטרם התייעצת עם עו"ד.

סוגי הנזק העיקריים בגינם ייפסק פיצוי בתביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים הינם:

1. כאב וסבל (המכונה "נזק שאינו ממוני") - נקבע על פי הסכום הקבוע בתקנות, כאשר מובאים בחשבון לצורך חישובו: גובה הנכות הקבועה של נפגע תאונות דרכים, מספר ימי האשפוז בעקבות תאונת דרכים וגילו של הנפגע.
2. הפסדי שכר - פיצוי בגין הפסד שכר או הכנסות של הנפגע כתוצאה מארוע תאונת דרכים. במידה ונקבעת לנפגע תאונת דרכים נכות צמיתה - יפוצה גם בגין הפסד שכר או הכנסות בעתיד. בענין זה גורם החישוב העיקרי הינו שיעור הנכות שנפסק לנפגע.
3. עזרת הזולת - כאשר הנפגע זקוק לעזרה של אדם אחר אשר אלמלא התאונה לא היה נזקק לה (עוזרת בית במקרה הקל ועזרה סיעודית במקרים הקשים) נפסק לזכותו פיצוי אשר יאפשר לו לקבל עזרה זו.
4. החזר הוצאות שנדרש הנפגע להוציא עקב פגיעתו בארוע תאונת דרכים - כל מקרה לפי נסיבותיו.

כאשר תאונת דרכים הינה תאונת עבודה, יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל את הפיצוי המגיע מן המוסד לביטוח לאומי עבור פגיעה בעבודה. ישנה חשיבות רבה בפנייה למוסד לביטוח לאומי שכן הגמלה המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי מנוכה מהפיצוי על פי חוק הפלת"ד, גם אם לא הוגשה תביעה למוסד לביטוח לאומי.

ישנם ביטוחים נוספים המעניקים פיצוי במקרה של תאונת דרכים. לעיתים אנשים מבוטחים באופן פרטי (ביטוח חיים או ביטוח מנהלים הכוללים כיסוי למקרה אבדן כושר עבודה ו/או נכות כתוצאה מתאונה)   או דרך מקום העבודה, ולא תמיד הם מודעים לכך.  ישנו גם ביטוח תאונות אישיות שאנשים רוכשים לעצמם  (בענין זה יש להזכיר כי בפוליסות רבות לביטוח דירה ולביטוח עסק קיים פרק לביטוח תאונות אישיות). יש לשים לב כי ההתיישנות על תביעה נגד חברת הביטוח היא 3 שנים בלבד.

___________

ישנה חשיבות רבה בפנייה לעו"ד לשם טיפול בפיצויים לנפגע תאונות דרכים שכן במקרים רבים  בזכות אותה פנייה מקבל הנפגע פיצויים מוגדלים. יתרה מכך, שכר הטרחה של עוה"ד בתיקי תאונות דרכים נקבע באחוזים מסכום הפיצויים, ולרוב משולם ע"י חברת הביטוח עצמה.

סעו בזהירות !מירב אפרים, עו"ד

מנהלת פורום ביטוח לאומי

www.lawgate.co.il

 


צטט מאמר זה באתרך | צפיות: 1855

RSS לתגובות

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב.
בבקשה הכנס בשם המשתמש או הרשם לאתר.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.1

 
< קודם   הבא >