Image Image
 
מהמשרדים בקיסריה – לבלוקים בכרכור הדפס דואל
נכתב על ידי esty   
עובדי החברה לפיתוח קיסריה – עובדי ניקיון ליום אחד.
אחד מן הערכים המובילים בחברה לפיתוח קיסריה, הרואה עצמה מגשימת חזונו של הברון רוטשילד, היא המעורבות בקהילה.
לאחרונה החליטה הנהלת החברה כי כל עובדי החברה ללא יוצא מן הכלל,  כ-80 איש, מנהלים ועובדים, יצאו כולם לשכונות מצוקה בסביבה ויסייעו לשפר ככל הניתן את את חזות המבנים ואת השטחים הציבוריים.
Image'הכי קל', אמרו בחברה לפיתוח קיסריה 'היה להעביר תרומה כספית. אבל אנחנו בחרנו בדרך של עשייה אמיתית והתנדבות מעשית. רצינו להגיע לאזור, להתערבב עם התושבים ולעבוד לצידם."
 
החברה נעזרה בשירותי הרווחה בישובי הסביבה ועל דעת הרשויות המקומיות הוחלט כי השיפוץ יתבצע בבלוקים בשכונת פאר בחדרה ובשכונת קנדי בכרכור.
בשלב ראשון יצאו אנשי המקצוע של החברה וטיפלו בבעיית ביוב מתמשכת בשכונת קנדי. ואתמול, כשהם חמושים בכפפות, שקיות אשפה, וכלי עבודה, יצאו 35 מעובדי החברה למבצע ניקיון בשכונה ואספו טונה של אשפה.
בחלק מן המבנים הצטרפו אל עובדי החברה גם תושבי השיכונים ונרתמו למבצע הניקיון.
בשלבים הבאים יצבעו עובדי החברה את חדרי המדרגות של הבניינים במהלך יומיים מרוכזים. אגב, את חומרי הניקוי והצביעה תרמו מבעלי עסקים באזור על פי בקשת החברה.
 
בתמונה – גיא ברקן – מנהל הכספים של החברה
 
< קודם   הבא >