Image Image
 
תחרות ירוקה ברשויות המקומיות הדפס דואל
נכתב על ידי esty   
 
עמותת "אדם טבע ודין":

בימים אלו אנו פותחים בתחרות רב-שנתית בין הרשויות המקומיות בטיפולן בנושאי איכות הסביבה. השנה יושם הדגש על הטיפול בפסולת ובמיחזור. הקריטריונים אותם נבחן יהיו שיעורי המיחזור מכלל הפסולת העירונית, תשתית איסוף הפסולת למיחזור וזמינותה לתושבים וההסברה הסביבתית ברשות המקומית. 

בתום התחרות, נפרסם את דירוג התוצאות, כאשר לרשות הזוכה יוענק פרס במעמד המשרד להגנת הסביבה, המרכז לשלטון מקומי ואדם טבע ודין. אנו מקווים כי תחרות זו תהווה תמריץ עבור הרשויות המקומיות, בשלב ראשון לטפל באופן יסודי ורחב היקף בפסולת בתחום שיפוטן תוך הטמעה של הנושא הסביבתי, ובשלב מאוחר יותר תחרות זו תעזור למנף פעילויות נוספות בשאר הנושאים הסביבתיים, למען הסביבה ולמען תושביה.
 
< קודם   הבא >