Image Image
 

מידע שימושי לאזור


חירום:
מד"א: 101 פ"ח: 6377533
משטרה: 100 זכרון: 299444 פ"ח: 6271033
מכבי האש: 102
בית חולים הלל יפה: 6304304
ער"ן (עזרה ראשונה נפשית): 1201
אל"י - אגודה להגנת הילד
1800-223966
נשים במצוקה 300 -353 -800 -1
קו חרום לאלימות במשפחה
1-800-220000
התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי פרדס חנה כרכור 7008419(077)
מוקד עירוני: 106

 טלפונים שימושיים:
אגוד וטרינרי  6371587
חברת החשמל: 103
6323222
אג"ד מודיעין  6948888  - 03  2800* 
נתיבי אקספרס  1-599-559-559
רכבת ישראל:   6117000 -03    5770 *
נתב"ג מודיעין 9710000
(03)


להוספה או עדכון של מידע נא לפנות כאן.

אינדקס עסקים (בהקמה) - הרשמה