Image Image
 
הוגש מסמך עדכני הדפס דואל
נכתב על ידי ליקה   

אלימות נגד נשים  ריכוז נתונים לשנת 2010 לקראת היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים

מסמך חדש המציג נתונים בנושא אלימות נגד נשים הוגש ביום 22 בנובמבר 2010 לוועדה לקידום מעמד האישה לקראת דיון לציון היום הבין-לאומי למאבק באלימות נגד נשים.

במסמך מוצגים נתונים שסיפקו הגופים: משטרת ישראל, שירות בתי-הסוהר, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית.

מהמסמך עולים הממצאים האלה:

·        בחודשים ינואר-נובמבר (עד 16 בנובמבר 2010 ) נרצחו 15 נשים בידי בני זוגן. מספר הנשים שנרצחו השנה הוא הגדול ביותר בשנים האחרונות.

·        נתוני המשטרה מצביעים על יציבות יחסית במספר התיקים שנפתחים בגין תלונות נשים על אלימות – בחודשים ינואר-אוקטובר 2010 נפתחו 13,210 תיקים, לעומת 12,891 תיקים בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, מספר התיקים שנפתחו בגין תלונות נשים על עבירות מין עלה ב 15%- לעומת שנת 2009. 3,132 תיקים בינואר-אוקטובר 2010 לעומת 2,728 תיקים בתקופה המקבילה בשנת 2009 . כמחצית תלונות הנשים בגין עבירות מין היו של קטינות.

·        בבתי-הסוהר כלואים כיום 1,850 שפוטים ועצורים בגין עבירות של אלימות במשפחה (לרבות עבירות אלימות כלפי ילדים). מספר זה דומה למספר אסירי אלימות במשפחה בשנים האחרונות ולשיעורם בכלל האסירים הפליליים בעשור האחרון. כשני-שלישים מאסירי אלימות במשפחה הם במאסרים חוזרים; 18% מהם במאסר שישי או יותר. כמחצית אסירי אלימות במשפחה מרצים מאסר של שלוש שנים או פחות.

·        בשירות בתי-הסוהר כלואים כיום 1,123 אסירים ו 238- עצירים בגין עבירות מין. מספר זה דומה למספר עברייני המין שהיו כלואים בשנים האחרונות ולשיעורם בכלל האסירים הפליליים בעשור האחרון. כמחציתם במאסרים חוזרים, ורובם שפוטים לשבע שנים או יותר.

·        בשנת 2009 התקבלו ב- 85 המרכזים לטיפול באלימות במשפחה שמפעיל משרד הרווחה והשירותים החברתיים 10,006 מטופלים מ- 8,545 משפחות. בשנים האחרונות חלה עלייה הדרגתית במספר המטופלים במרכזים לטיפול לאלימות במשפחה, בין השאר משום שגדל מספר המרכזים הפעילים. בשנת 2009 שהו ב- 14 המקלטים לנשים מוכות הפועלים על-פי נוהלי משרד הרווחה 748 נשים ועמן 1,059 ילדים. בשנים האחרונות נסגרו בהדרגה דירות הקלט הספורות שפעלו בארץ ונתנו מענה לנשים שאינן יכולות להשתלב במקלטים לנשים מוכות מסיבות שונות. דירות הקלט נסגרו בעיקר בשל חוסר ביקוש, אולם טרם ניתן פתרון חלופי בעבור אותן נשים שאינן יכולות להשתלב במקלטים. בקו חירום ארצי למניעת אלימות במשפחה ולמען ילדים בסיכון שמפעיל המשרד התקבלו בשנת 2009 כ- 6,300 פניות של נשים.

·        בשנת 2009 דווחו במערכת הבריאות 3,136 מקרים של אלימות במשפחה ותקיפה מינית של נשים או נערות שהגיעו לקבל טיפול במסגרות הבריאות. סיבת הפגיעה השכיחה ביותר הייתה התעללות פיזית.

·        בשנת 2009 התקבלו במרכזי הסיוע לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית 6,680 פניות חדשות של נשים. סיבת הפנייה השכיחה ביותר הייתה אונס וניסיון לאונס, וכרבע מהפניות היו של קטינות.

 

מהנשים שנרצחו בידי בני זוגן בשנת 2010 (עד 16 בנובמבר) שתיים היו ישראליות ותיקות, שלוש היו עולות מחבר המדינות, שלוש היו עולות מאתיופיה, שש היו ערביות ואחת – עובדת זרה. שיעור הנשים הערביות בכלל הנרצחות גבוה במידה ניכרת משיעורן באוכלוסייה, וכמוהו שיעור העולות מאתיופיה. מהנשים שנרצחו בידי בן-זוגן בשנת 2009 שלוש היו ישראליות ותיקות, שתיים היו עולות מאתיופיה, שתיים היו ערביות ואחת – עובדת זרה.


צטט מאמר זה באתרך | צפיות: 4425

RSS לתגובות

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב.
בבקשה הכנס בשם המשתמש או הרשם לאתר.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.1

 
הבא >