Image Image
 
תקשור עם הישות "שני" לקראת השנה החדשה הדפס דואל
נכתב על ידי מערכת   
לקראת השנה החדשה תשע"א התקיים ערב תקשור עם הישות "שני" באמצעות המתקשרת הדר דגן-חפץ. לפני התמקדותה בשנה החדשה, פתחה "שני" בברכות לנוכחים. הדברים מובאים כלשונם, ללא עריכה וללא שינויים.

ערב טוב נשמות יקרות אנוכי שני נוכחת עימכן. מברכת אנוכי אתכם , כל יושבי חדר זה, על כי הרצון לפתח ולהתפתח בוער בקרבכם. על כי הרצון לדעת ולהעמיק בתוככם, אינו מניח לכם להירדם בשמירה.

 

מברכת אנוכי אתכם על כי מבקשים אתם להכיר את עצמכם, על כי מבקשים אתם להתבונן, לחקור ולהעמיק. על כי סקרנים אתם ואינכם מסתפקים בתשובות הידועות מראש, במובן מאליו. על כי הינכם בתוככם מבקשים להרחיק לכת בבחינת לקרב את אופק תוכניותיכם אל עבר האפשרות לחוש אופק זה מתקיים יום-יום ומיום ליום בחייכם.

 

מברכת אנוכי אתכם על כי מלאכת הגילוי, על אף כי אינה פשוטה, הינה נחלתכם. מברכת אנוכי אתכם על כי מחפשים אתם את הכנות בלבכם, על אף כי לעיתים אינה נוחה היא ואינכם נוחים עם משמעותה. מברכת אנוכי אתכם, כשותפים, בני אור, המבקשים ללכת ולהפיץ אור בתוככם, סביבכם, בעולם בו הינכם מצויים.

 

כמו אנו, ישויות אור, ואתם שותפים יקרים פועלים יחדיו על מנת לאפשר אכן את עידון התדר על כדור ארץ. לאפשר אכן למרביתכם, דרי כדור ארץ, לעשות תוכניותיכם כהלכה ולסיים תוכניות אילו עם מירב היכולת.

 

דומה כי יודעים אתם, רבים מכם, כי הזמנים על פני כדור ארץ הפכו בוערים, בבחינת האפשרויות לתקן הינן רבות ויחד עם זאת התקופה בה נפתח שער לתיקון הינה במידה מסוימת מוגבלת. בבחינת מבקשות נשמות רבות, תוך זמן קצוב ומסוים להלך את עבר שינויים מרחיקי לכת בתוכם. על כן מבקשים הם סיוע. כמו מבינים בני האדם כי אינם יכולים לעשות מלאכתם לבדם, כי זקוקים הם לכל ההדרכה והסיוע אשר יכולים הם לקבל ממהויות גבוהות יותר אשר מורות ומדריכות את הדרך. כמו מי אשר מבקש את עזרתנו מגלה כי היא נמצאת בשפע, כמו מי אשר מבין שאינו עוד צועד לבדו אלא מוקף הוא סיוע ושייך הוא כאחד מיני רבים המשתפים יחדיו פעולה אל עבר שינוי ואל עבר צמיחה, מצוי הוא על דרך המאפשרת התפתחות זו.

 

על כן מזמינה אנוכי אתכם לבקש את עזרתנו ואת עזרתי ,אנוכי שני, בכל עת שחפצים אתם ובכל מצב בו מרגישים את הקושי הרגשי המתחולל וחל עליכם.

בכל פעם שמרגישים אתם את תדר כדור ארץ לוחץ אתכם. בכל פעם שמרגישים אתם חסרי אונים לגבי יכולתכם לשנות בעבורכם ובעבור אחרים. היו ברוכים.

 

השנה הקרובה

 

אנוכי שני אומר בעבורכם. דומה כי יסוד האש הוא המוביל שנה זו.

כמו יסוד המצית בתוככם את הכמיהה והיכולת על מנת להביא תהליכים לכדי אפשרות, ביצוע ומימוש.

כמו זוהי אנרגיה המוציאה מהכוח אל הפועל תוכניות נושנות ותוכניות חדשות. אפשרויות קיימות ואפשרויות אשר עדיין אינכם מעלים על הדעת. כמו זוהי שנה של פעולה. כמו זוהי שנה של הצתה וכן התלקחות ,על דרך החיוב, של אפשרויות אשר בתוככם שוכנות זמן רב.

 

דומה כי אפשרויות רבות אשר הינן בבחינת התפתחות נשמה, אשר הינן בבחינת רצון נשמה להגיע אל עבר מודעות חדשה, צצות ועולות על פני שטח. ודומה כי יכולתכם להצית אפשרויות אילו לכדי יכולת מימוש אכן יכולה היא להביא אל שביעות רצון. כמו גם יכולה היא להביא אל תנופה אליה רבים מחכים וכמהים זמן רב בתוכם.

 

דומה כי דרי כדור ארץ מבקשים הם פעמים רבות לעמוד את הישגיהם על דרך החומר. כמו מבקשים הם הוכחה, כמו מבקשים הם ידיעה מוצקה באשר להישגיהם ומודדים הם פעמים רבות התקדמותם על דרך הישגים אילו בלבד.

דומה כי בשל כך חשים אתם פעמים רבות אומללים וחסרי שביעות רצון. כמו אינכם ,פעמים רבות, מייחסים את אותה חשיבות אל התפתחותכם התודעתית והנשמתית. אל הישגיכם בבחינת מקום חדש בו אתם צועדים. מקום חדש בו הינכם מתבוננים בעצמכם.

 

על כן ניתן לומר כי תהליכים רבים אשר מגיעים אל אפשרות ואל יכולת מימוש, תהליכים פנימיים, מבקשים הם לבוא ולהתממש בתוככם בשנה זו. והנכם, מתוך שיתוף פעולה, מתוך אין-ההתנגדות, מתוך אין-הפחד יכולים אכן להצית אפשרויות אלו לכדי תחושת רווחה והישג, לכדי תחושת שפע בבחינת חשים אתם מיום ליום יותר ויותר שייכים אל כדור ארץ, יותר ויותר יכולים להתמודד עם התוכניות ועם החוויות המגיעות אל סף ביתכם.

 

על כן ניתן לומר כי שנה זו, יש בה את היכולת הרבה ויש בה בכדי לתת בתוככם תנופה של עשייה פנימית אשר אותותיה מתבטאים ומבטאים עצמם על דרך החומר.

כמו שואפים אתם אל אותה התפתחות פנימית ומבקשים אתם כי היא זו אשר תיתן את אפשרות החומר להתגבש.

כמו ככל שתמצאו עצמכם ממגנטים אתם עצמכם אל עשייה התפתחותית, כך החומר שסביבכם ישתף עמכם פעולה. כמו אינכם הולכים אל משימות החומר על מנת להתפתח, אלא עוברים דרכם מתוך ידיעה כי מטרתכם הינה מטרת התפתחות.

 

זוהי שנה אשר יכולה להוביל אל שביעות רצון פנימית אשר אין בה רצון הוכחה. כמו אינכן יכולים להוכיח עד כמה מפותחים אתם, כמו אינכם יכולים לעמוד, כמו גם להוציא לראווה, את היותכם מהויות מפותחות רוחנית. ויחד עם זאת יודעים אתם זאת עמוק פנימה. כמו זוהי שנה אשר מבקשת את שביעות הרצון מעצמכם על דרך ההישגים אשר באים בראש ובראשונה מתוך הכירות עם עצמכם

ומתוך הכרת תודה במי שהינכם. היו ברוכים.

אנוכי שני אומר בעבורכם, דומה כי אנרגיית אש שורפת לעיתים את שאינו נחוץ. כמו מבקשת היא להביא אל סיום של אנרגיות אשר אינן נחוצות לכם ולעיתים מפריעות בהתפתחותכם. כמו מבקשות הן לצרוב הרגלים נושנים אשר אין בהם ואין לכם כל צורך בהם. כמו מבקשת היא (אנרגיית האש) לטהר אתכם ולאפשר אכן את מקומן של אנרגיות חדשות.

 

דומה כי תהליך התלקחות, שריפה ואיבוד מעורר בכם פחד. כמו חוששים אתם לאבד את עצמכם. כמו חוששים לאבד את כל התכונות אשר מגדירות את העצמי שלכם, ואנוכי שני אומר בעבורכם, יכולתכם לשתף פעולה עם אנרגיה זו תוכל אכן לשרוף בעדינות ובתבונה את המיותר ולהשאיר אתכם על דרך הממלאה חללים אלו בתוכן חדש, רב עוצמה ובעל משמעות בעבורכם.

 

כמו מי אשר מתנגד, יוצר הוא אנרגיה של פחד. ומי אשר פוחד, עליו לייצר יותר כוח על מנת לדחוף עצמו מפחד זה. על כן, יכולים אתם לומר כי מפחדים אתם ויחד עם זאת מבקשים אתם לזרום עם המתרחש בתוככם מתוך ידיעה כי אש זו נמצאת בשליטה ואש זו יש בה בכדי לתת בכם תחושה של עוצמה חדשה. היו ברוכים.

 

אנוכי שני אומר בעבורכם, יכולתכם להוות השראה בעבור עצמכם ובעבור הסובבים לכם הינה נכס חשוב ובעל ערך בשיתופכם בתהליך שהינו קידום והתפתחות של כדור ארץ.

 

כמו זקוקים אנו אליכם כשליחים על מנת תהדהדו ותפיצו אור, השראה, בעבור נוספים המבקשים ללכת אל דרך של אור והתפתחות.

 

כמו רבים מחפשים בתוכם את אותו ניצוץ אשר ייתן לאנרגיה בתוכם להתגבש ולהתממש. ומשאתם חשים עצמכם על דרך המהדהדת מסר זה מתוך שאינכם מקנאים ומתוך שאינכם צרים בשמחתו של אחר, מעוררים אתם את הרצון כמו גם את היכולת של נשמות נוספות להתקדם ולקדם.

 

כמו יכולתכם להוות בעבור נוספים השראה הינה חלק מהכרת התודה אשר מכירים אתם על עצם התפתחותכם שלכם. על כן מזמנת אנוכי אתכם לגלות נדיבות על דרך אשר מקבלת ואף תומכת באחרים סביבכם להתפתח. היו ברוכים.


צטט מאמר זה באתרך | צפיות: 2772

RSS לתגובות

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב.
בבקשה הכנס בשם המשתמש או הרשם לאתר.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.1

 
< קודם   הבא >