Image Image
 
מתנגדים לגירוש ילדים הדפס דואל
נכתב על ידי esty   

 עצומה החותמים על העצומה קוראים לשר הפנים לחזור בו מהחלטתו לגרש נערים וילדים ישראלים למדינות עולם שלישי 

אותם הם לא מכירים. תחת זאת אנו קוראים לממשלת ישראל לקיים מערך טיפול הולם בילדים אלה שנתונים בסיכון גבוה ולכבד את האמנות להגנה על הילד עליהם חתומה מדינת ישראל.

רקע:

ישראל ניצבת בראש רשימת המדינות המתועשות המייבאות כח עבודה זול ובמקום השלישי באירופה בייבוא עובדים זרים ביחס  לשוק העבודה. לעובדים שהמדינה מייבאת ביוזמתה אין זכויות בסיס מעוגנות בחוק כמו ביטוח בריאות, הזכות להקים משפחה ,ללדת ילדים ועוד כהנה וכהנה.ייתרה מכך, עובדת זרה שתיכנס להריון בארץ, תהפוך באופן מיידי ללא חוקית, גם אם אשרתה בתוקף, וגם אם המעסיק מעוניין להמשיך להעסיקה.

בפועל נשים רבות נכנסות להריון ויולדות ילדים "לא חוקיים". אם ישובו לארצות מוצאן,  עם ילד “מחוץ לנישואין” יסתכנו בנידוי והדרה במקרה הטוב ובמקרה הפחות טוב- עלולה להישקף סכנה לחייהן על רקע חילול כבוד המשפחה. על כן, נשים אלו בוחרות שלא לשוב לארצות מוצאן למרות שאיבדו את מעמדן החוקי ולחיות כאן בישראל עם ילדיהן כשוהות לא חוקיות ואמהות וחד הוריות.

היום חיים בישראל כ-2000 ילדי עובדים זרים לא חוקיים אשר מעורים ומשולבים בחברה מגיל צעיר, הם דוברים עברית על בורייה וכבר בגיל שלוש, עם החלתו של חוק חינוך חובה, הם נכנסים למערכת החינוך שם הם מכירים ילדים ישראלים בני גילם, מתחנכים על מורשת ישראל וחוגגים את חגי ישראל. בבתי ספר בדרום תל אביב ניתן לראות כיצד ילדי\נערי מהגרים מפגינים ישראליות: שרים שירי מולדת, ומציירים את דגל ישראל. ילדים אלה לא מכירים ארץ אחרת, ומבחינתם זוהי מולדתם, מיותר לציין שהם לא מדברים שפה אחרת והקשר בינם לבין מדינת המוצא של הוריהם הוא שטחי ביותר, קשר שהולך ופוחת עם כל שנה שהם חיים כישראלים לכל דבר.

בימים אלה מתכננת משטרת ההגירה לגרש ילדים ונערים אלה מהארץ, במבצע גרוש שייפר את האמנות הבינלאומית להגנת הילד עליהן חתומה מדינת ישראל.

 

 
< קודם   הבא >